Cách 1: Mua trực tiếp tại Nhà thuốc ( Có dấu ⭐là luôn sẵn hàng)

1. Quận Liên Chiểu

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
40 Nguyễn XíNhà Thuốc Ngọc Chi0911 189 181
400 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà NẵngNhà Thuốc Tân Dung Phong (key)0905 558 858
864 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà NẵngQuầy Thuốc Dapharco 75 (key)0986 712 952
846 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 76 (key)0905 635 207
196 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà NẵngNhà Thuốc Đại An (key)0901 121 369
140 Nguyễn Lương Bằng , Liên Chiểu, Đà NẵngNhà Thuốc Minh Thiện (key)0944 444 595
316 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 119 (key)0905 730 470
54 Nguyễn Huy TưởngNhà Thuốc Nhật Minh0778 686 068
86 Âu Cơ , Liên Chiểu, Đà NẵngNhà Thuốc Minh Tâm (key)0905 169 176
333A Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà NẵngNhà Thuốc Mạnh (key)0905 233 043
44 Nguyễn Lương BằngNhà Thuốc Thiện Toàn0906 552 593
62 Nguyễn Lương BằngNhà Thuốc Dapharco 800905 538 720
165 Nguyễn Lương BằngNhà Thuốc Thành Vinh 20906 455 616
94 Đồng KèNhà Thuốc Thành Vinh (Key)0914 212 817
260 Hoàng Văn TháiNhà Thuốc Chấn Hưng Thịnh0935 614 586
Kiốt 7 Chợ Hòa KhánhNhà Thuốc Quang Minh023 6373 6297
174 Lý Thái TôngNhà thuốc Khánh An (Key)0905 907 204
591 Âu CơNhà Thuốc Nguyên Đức0968 775 339
613 Âu CơNhà thuốc Thiện Toàn 20906 552 593
807 Nguyễn Lương BằngNhà thuốc Minh Tuyết0702 310 135
20 Ngô Thì Nhậm, Liên Chiểu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 117 (key)0905 244 577
55 Phạm Như Xương, Liên Chiểu, Đà NẵngNhà thuốc Thiện Tâm 2 (KEY)0934 855 955

2. Quận Thanh Khê

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
133 Trần Cao VânNhà Thuốc Phước Thiện 6023 6355 3877
62 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Huy Hoàng (key)0777 908 458
900 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 27 (key)0905 081 168
621 Trần Cao VânNhà Thuốc Dapharco 1680935 060 268
213 Hà Tuy Tập, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Hà Phúc (KEY)0905 850 392
325 Hà Huy TậpNhà Thuốc Nhật An0906 546 356
Chợ Đống ĐaNhà Thuốc Ngọc Hân023 6389 6659
Chợ Đống ĐaNhà Thuốc Centerpharco 08023 6351 9976
322 Hùng Vương, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Phước Thiện 2 (key) ⭐0913 494 524
170 Ông Ích KhiêmNhà Thuốc Phước Thiện 3023 6374 5488
122 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 54(KEY)0903 591 300
Số 431 Trường ChinhNhà Thuốc Dapharco 550934 736 312
665 Trường ChinhTrung Tâm Dược Phẩm Hòa Vang0903 509 802
2 Lê LợiNhà Thuốc Dapharco 4023 6388 6192
49 Hồ Qúy Ly, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Minh Châu(key).0898 164 428
53 Huỳnh Ngọc HuệNhà Thuốc Vân Ngọc023 6375 7379
18 Đinh Tiên Hoàng,, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 44 (key)0905 962 777
107 Nguyễn Du, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Mỹ Hoà (KEY)023 6389 5621
92 Phạm Văn Nghị, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Liên Tỉnh (KEY)0913 615 536
46C Phạm Văn NghịNhà Thuốc Hoàng Long023 6361 6686
06 Phạm Văn NghịNhà Thuốc An Phước023 6346 6777
83 Dũng Sĩ Thanh KhêNhà Thuốc Phước Thành (Key)023 6376 0136
120 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Nguyên Bảo (KEY)0905 189 509
166 Cù Chính LanNhà Thuốc Thanh Tùng0974 232 537
142 Hải PhòngNhà Thuốc Dapharco 340905 221 475
126 Lý Thái TổNhà Thuốc Dapharco 59023 6383 4435
381A Lê Duẩn,, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Hưng Phát (key)0905 781 588
186 Lê DuẩnNhà Thuốc Dapharco 09 (Key)0914 230 689
15 Phạm Nhữ TăngNhà Thuốc Dapharco 167 (Key)0935 882 161
136 Lê ĐộNhà Thuốc Cao Quý Lộc0905 981 937
254 Nguyễn Văn LinhNhà Thuốc Đại Học Duy Tân0918 837 032
153 Huỳnh Ngọc HuệNhà thuốc Thiên An0901 171 669
03 Nguyễn Phước Thái, An Khê, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Hải Hậu (Key)0989 090 579
339 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà NẵngNhà Thuốc Mạnh 3 (key)0916 744 329

3. Quận Hải Châu

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
91 Trưng Nữ VươngNhà Thuốc Tâm Phúc0905 735 018
370 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Phước Thiện 1 (key) ⭐0913 494 524
342 Trưng Nữ VươngNhà Thuốc Thiên Ân 2023 6357 5573
428 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 52 (key) ⭐0935 880 109
612 Trưng Nữ VươngNhà Thuốc Dapharco 110982 944 858
100 Trưng Nữ VươngNhà Thuốc Dapharco 1660971 927 356
630 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Hòa Thuận Tây (key)0905 559 785
87 Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 12 (KEY) ⭐0905 664 912
26 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 01 (KEY) ⭐0905 343 570
26 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 01 - DS PHƯƠNG(KEY)0905 688 598
282 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Hồng Đức (key) ⭐0905 319 818
6 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 22 - DS Hưng(KEY) ⭐0905 342 341
6 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 22 - DS Hà(KEY) ⭐0772 448 992
200 Quang TrungNhà Thuốc Dapharco 176 (KEY)023 6382 3662
49 Quang Trung, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc An Khương 3 (KEY)0333 922 774
148 Quang TrungNhà Thuốc Kim Thoa0905 474 860
72 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà NẵngCty TNHH Tam Nguyên (KEY)0914 040 158
84 Phan Đăng LưuNhà Thuốc Dapharco 720336 898 824
60 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Hoàng Hồng Đức 1 (KEY)0901 992 889
102 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Tâm Đức (KEY)0935 918 408
105 Phan Đăng LưuNhà Thuốc Dapharco 290914 500 979
556 Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Cẩm Tú (KEY)0905 137 540
364 Hoàng DiệuNhà Thuốc Phước Thiện 5023 6381 6699
338 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco18 (KEY)0905 121 101
51 Trần Bình TrọngNhà Thuốc ABC pharmacy023 6386 6722
235 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 20 (KEY)0839 750 707
120 Bạch ĐằngCty TNHH Đông Nam Dược Bảo Linh0989 156 255
Kios 2 Chợ CồnNhà Thuốc Nhân Hiếu023 6389 7173
174 Lê Đình LýNhà Thuốc Thu Lan 3023 6374 7378
421 Núi ThànhNhà Thuốc- Dapharco 36
411 Núi ThànhNhà Thuốc Đức Chính0984 770 368
547 Núi Thành, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Minh Huyền (KEY)0914 374 477
08 Lương Nhữ HộcNhà Thuốc Hồng Ân0932 049 932
57 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Thanh Huyền (key)0982 236 276
59 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà NẵngNhà Thuốc Liên Thông (Key)0905 595 400
62 Lê Thanh NghịNhà Thuốc An Phước 30777 115 179
29 Lê Thanh NghịNhà Thuốc Dapharco 350974 883 629
288 Lê Thanh NghịNhà Thuốc Mai Anh0762 716 077
165 Hải PhòngNhà Thuốc Huy Hoàng 20905 974 640
321 Nguyễn HoàngNhà Thuốc Dapharco 2023 6365 6394
174 Lê Đình Dương, Hải Châu, Đà NẵngNhà thuốc Minh Phương0905 604 079
61 Lê Nổ, Hải Châu, Đà NẵngNhà thuốc Huyền Trang0936 016 861
127 Phan ThanhNhà Thuốc Ngọc Anh (Key)0906 539 811

4. Quận Sơn Trà

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
01 Lương Thế VinhNhà Thuốc An Tâm023 6399 6779
1104 Ngô QuyềnNhà Thuốc Dapharco101 (KEY)0788 618 432
333 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 93 (KEY)0932 485 074
1081 Ngô QuyềnNhà Thuốc Phúc Khang023 6651 5777
856 Ngô QuyềnNhà Thuốc Thiện Nhân0905 047 457
297 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 91 (KEY)0936 299 939
687 Ngô QuyềnNhà Thuốc Dapharco 900906 051 148
827 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 113 (KEY)0905 858 176
60 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà, Đà NẵngNhà Thuốc Thịnh Đức Xuyến (KEY)0934 769 738
104 Nguyễn Duy HiệuNhà Thuốc Thu Lan 1 (KEY)023 6398 4910
19 Phó Đức Chính, Sơn Trà, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 140 (KEY)0905 100 610
122 Phạm TuNhà Thuốc Dapharco 1120905 325 270
109 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà, Đà NẵngNhà Thuốc Thanh Thanh (KEY)0905 836 870
90 Nguyễn Văn ThoạiNhà Thuốc Tâm Đức023 6393 9339
139 Nguyễn Văn ThoạiNhà Thuốc Dapharco 1070905 745 055
134 Lê Tấn TrungNhà Thuốc Thiện Tâm0905 650 758
32 Đỗ Huy UyểnCty TNHH Toàn Ngọc0834 214 243
58 Khúc HạoNhà Thuốc Dapharco 920942 486 976
260 Khúc HạoNhà Thuốc Khánh Ngọc0936 016 861
138 Khúc HạoNhà Thuốc Khang Hưng0903 512 347
262 Khúc Hạo, Sơn Trà, Đà NẵngNhà Thuốc Phương Anh 1 (KEY)0913 644 185
128 Nguyễn Thị ĐịnhNhà Thuốc Phương Anh 2023 6391 8329
152 Vân ĐồnNT An Khương 10905 041 205
94 Nguyễn Phan Vinh, Sơn Trà, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 138 (KEY)0935 927 287
101 Nguyễn Phan Vinh, Sơn Trà, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 115 (KEY)0905 463 518
27 Lê Tấn Trung, Sơn Trà, Đà NẵngNhà Thuốc Thanh Tâm (KEY)0905 857 707
48 Phan BôiNhà Thuốc Kim Châu (KEY)0935 241 107

5. Quận Ngũ Hành Sơn

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
32 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà NẵngNhà Thuốc Đông Giang (KEY) ⭐0905 266 263
Chợ Bắc Mỹ AnNhà Thuốc Dapharco 1250384 544 237
66 Dương Thị Xuân QuýNhà Thuốc Ngọc Thạch0986 259 725
Lô 8 Khu A1 Chợ Non NướcNhà Thuốc Khánh Hiền0774 449 699
570 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành SơnNT Đức Tín 20915 469 058
117 Đoàn Khuê, Ngũ Hành Sơn, Đà NẵngNhà thuốc Thanh Lan0782 102 144

6. Quận Cẩm Lệ

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Kiốt 3 chợ Cẩm LệNhà Thuốc Dapharco 1550905 074 865
Kiot 08 Chợ Cẩm LệNhà Thuốc Phước Thịnh (KEY)0917 765 112
246 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà NẵngNhà Thuốc Hoàng Hồng Đức 3 (KEY)0966 077 260
422 Tôn Đản, Cẩm Lệ, Đà NẵngNhà Thuốc Centerpharco 17 (key) ⭐0935 345 386
193 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà NẵngNhà Thuốc Bảy Đào (KEY)0989 227 663
207 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà NẵngNhà Thuốc Dapharco 134 (KEY)0905 552 505
64 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà NẵngNhà Thuốc Centerphaco 04 (KEY)0932 410 886
86 Trịnh Đình ThảoNhà Thuốc Nhân Sinh0363 041 914
74 Nguyễn NhànNhà Thuốc Minh Tâm023 6655 7525
236 Hoàng Văn TháiNhà Thuốc Sa An (Key)0905 119 178
104 Lê Đại HànhNhà Thuốc Thiện Tâm023 6369 9093
719 Tôn Đản, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà NẵngNhà thuốc Bảo Khang (Key)0706 214 947

7. Huyện Hòa Vang

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
605 Dương SơnĐại Lý Thuốc Tây Kiều0905 848 830

Cách 2: Đặt hàng Online TẠI ĐÂY

Cách 3:

Gọi vào số 1800 1506 (miễn phí cước gọi) để được tư vấn, đặt hàng. Phí giao hàng được tính như sau:

- Nội thành Hà Nội: Giao hàng miễn phí trong ngày

- Tỉnh khác: Công ty sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện đến tận nhà cho bạn. Nhận hàng và thanh toán ngay tại nhà. Phí vận chuyển chỉ có 15.000đ/đơn hàng.